1935 Den första massproducerade bilen i Tyskland, helt i stål. Punktsvetsning, nya material och ny produktionslinje var revolutionerande för Opel-fabriken.

Bilen lanserades 1935 och döptes efter de nära förestående Olympiska spelen i Berlin. Bilen tillverkades i 168,000 exemplar, mellan åren 1935-40, varav många även användes i olika roller av Wehrmacht, ofta som stabsbil. Tillverkningen upphörde tyvärr efter 1940 då RAF hade totalt utraderat fabriken iRüsselsheim. Detta exemplar som är från 1939 har en 37 hk motor som gör att bilen kan komma upp till 112 km/h. Under januari har vi monterat isär bilen, lackat om den i Wehrmachts RAL6006 Feldgrau och den skall sedan monteras ihop igen och tjäna som stabsbil bl.a. i det stora historiska återskapandet iBrattfors (15-18 augusti 2013).

 

1935 – The first mass-produced car in Germany, completely made of steel. Spot welding, advanced materials and a new production-line were all new innovations at the Opel factory.

The car was launched in 1935 and named after the imminent Olympic Games in Berlin. 168,000 copies of the car were produced between 1935-40, of which quite a few were used in various roles by the Wehrmacht, often as staff-cars. The production ceased after 1940 as the Opel-factory in Rüsselsheim was demolished by the RAF. This specific vehicle from 1939 has a 37 hp-engine which produces speeds up to 112 km/h (70 mph). During January we disassembled the entire car, repainted it with WehrmachtRAL6006 Feldgrau and it will be re-assembled again and serve as staff-car at the Brattfors Border Incidents re-enactment (15-18 August 2013).