När Operation Barbarossa sattes i verket i öst, 1941, så mötte de tyska pansartrupperna på en obehaglig överraskning i form av T-34 som var vida överlägsen sina tyska motsvarigheter. Det var endast dålig taktik och vissa brister i utrustningen (ex radio) som gjorde att Röda Armén inte kunde dra maximal nytta av denna förnämliga stridsvagn. När Tiger I, eller Panzerkampfwagen Ausf VI som den officiellt hette, släpptes lös under 1942 så fick slagfältet sin nya drottning och alla dåvarande stridsvagnar fann sin överman. Den starka bepansringen och den tunga beväpningen gjorde den nästan oslagbar. Tigern kunde slå ut sina fiender på stort avstånd med sin träffsäkra 88mm kanon.

Denna Tiger är en replica som är byggd 2001 i Tyskland. Bygget baserar sig på en Sovjetisk T-55 från 1962. Det finns totalt 6 byggda replicor i världen varav de 5 andra är byggda på T-34. En står fast på museum, en som är byggd 1971 finns i Ungern de tre resterande finns i USA. En T-55 är ju naturligtvis större och tyngre så bygget har blivit mycket bra i proportioner. I världen finns det bara 6 bevarade Tiger Ivarav en fungerar och står på Bovington Tank Museum i England.

Denna köptes in i slutet av 2009 från England. Global War Museum har nu lagt ned över 1,000 arbetstimmar på att få den ännu mer lik originalet genom att kanonen kan skjuta med gas så att smäll och mynningsflamma är nästintill identisk med originalet. En gasdriven MG42 med sk. ”Sim-fire teknik” kan monteras vid vagnschefens lucka. Vi söker hela tiden saker till stridsvagnen för att göra den mer realistisk, 88 mm granathylsor, banddelar … ja allt som vi bara kan hitta som är original eller exakta kopior. Naturligtvis är vår Tiger fullt funktionell och har även den flitigt använts på olika s.k. re-enactments och filmproduktioner.

 

When Operation Barbarossa was set in motion, in 1941, the German Tank detachments soon encountered an unpleasent surprise in the shape of the T-34, that was far superior to the then German counterparts. Only poor tactics and the lack of some basic gear (mainly radio) prevented the Red Army from taking maximum advantage of this excellent tank. When Tiger I, or the Panzerkampfwagen Ausf VI that was official specification, was unleashed in 1942 the battlefield had received its new King – all the contemporary tanks had met their superior. The thick armour and heavy armament made it almost invincible. The Tiger could knock out its opponents at large distances with the superb 88mm gun.

This Tiger is a Replica built in Germany in 2001. The construction is based on a Soviet T-55 chassis from 1962. To date, there are a total of 6 replicas around the world of which the other 5 copies are built on T-34 chassis. One is in a museum, a 1971-construction in in Hungary and the rest of the three are to be found in the U.S. A T-55 is larger than the T-34 so the proportions are much better in comparison with the original Tiger. There are to our knowledge only 6 original Tigers preserved, of which only one is completely functional – this one at the Bovington Tank Museum.

This Tiger was purchased in 2009 from England. GWM has spent more than 1,000 hours in making it more and more alike the original tank. Among the features is the firing with gas-technology which produces a blast and muzzle flash very much like the real thing. A MG42 with Sim-Fire technology can be mounted to the turret.

We are always on the look-out for original parts/replicas to further enhance the authenticity of the tank. Items like 88mm shells, traction parts …well anything that we can lay our hands on.

Naturally our Tiger is fully operational and is frequently used in re-enactments and in film-productions.